Haga Ziekenhuis Inkoop

Doel:
Structureren en Inrichting Inkoop Expertise Centrum.

Opdrachtomschrijving en resultaat:
Het huidige Haga Ziekenhuis is de resultante van een fusieproces dat in 2005 zijn huidige vorm heeft gekregen. De traditionele inkoopafdeling van de fusiepartners moesten worden samengevoegd tot een nieuw Inkoop Expertise Centrum. De competenties van de bestaande inkopers sloten onvoldoende aan bij de functieprofielen van het IEC. In samenwerking met De Praktijk hebben wij op interim basis het management van de inkoopafdeling gevoerd met als primaire opdracht leiding te geven aan de operationele inkoopafdeling en als secundaire opdracht een advies uit te brengen over het structureren en herinrichten van het beoogde IEC.
De combinatie van de twee opdrachten bracht een dermate zware workload met zich mee dat besloten is additioneel een Senior inkoper via De Praktijk aan te trekken.
Op ons advies en gelet op de situatie, is er een splitsing aangebracht tussen de verschillende inkoopfuncties. De strategische en tactische inkoop is ondergebracht bij de sector Finance terwijl de operationele inkoop onder de afdeling Logistiek valt. Voor de implementatie van de operationele inkoop tot het IEC heeft onze partner, bureau De Praktijk aansluitend een nieuwe opdracht gekregen voor de levering van een Hoofd Inkoop ad interim.

< Terug