Werkmethodiek

Thijssen Consulting Team begint haar aanpak bij de kennis die in uw bedrijf reeds aanwezig is. Uw organisatie beschikt al over een schat aan kennis en knowhow die wij systematisch naar boven halen en analyseren. Op basis daarvan wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een strategie die voor uw medewerkers - van hoog tot laag - herkenbaar en bruikbaar is. Verkopen en klantcontacten worden dan boeiende ervaringen waarmee de strategie met haar producten en diensten continu wordt getoetst en bijgesteld. Daarmee wordt een levend marketing- en verkoopsysteem ge´mplementeerd dat uw onderneming en haar medewerkers blijft inspireren. De aanpak leent zich bij uitstek ook voor het introduceren van klantgericht werken voor de hele organisatie.

Bij onze benadering wordt er van uitgegaan dat een marketingstrategie niet ingewikkeld is: het gaat eigenlijk maar om twee zaken, namelijk de behoeften van de klant en de manier waarop de klant uw aanbod met dat van uw concurrenten vergelijkt. Dit maken wij voor iedereen die met verkoop direct of indirect te maken heeft, hanteerbaar. Daardoor kan de methode door elke medewerker op zijn/haar niveau worden ingezet binnen de eigen werkwijze en stijl.

Omdat onze aanpak direct aansluit bij de dagelijkse praktijk wordt de effectiviteit aanmerkelijk vergroot. Dure en tijdrovende marktonderzoeken zijn daarbij in veel gevallen niet noodzakelijk en als dat wel het geval is, kan door de vooranalyse het focus vele malen scherper en effectiever worden.