Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie (KNMP)

Doel:
Ontwikkeling beleidsplan patiŽntgerichte farmacie

Opdrachtomschrijving en resultaat:
De Nederlandse farmacie moest in het begin van de jaren 90 een transformatie ondergaan. Het oorspronkelijke introverte apothekersvak moest meer oog krijgen voor klanten, patiënten en externe omgeving. De onbekendheid van het brede publiek met de inhoud en de toegevoegde aarde van de door apotheken verzorgde medicatie zouden op langere termijn de positie van de apotheek verzwakken. Daarmee zou op termijn een groot risico voor de bekostiging van de farmaceutische hulp ontstaan. Piet Thijssen werd gevraagd om een initieel beleidspan te ontwikkelen. Na een aantal sessies met bureau en hoofdbestuur van de KNMP en een aantal intensieve discussies met praktijkapothekers werd in samenwerking met bureau Motivaction een aantal marktonderzoeken (kwalitatief en kwantitatief ) onder patiënten en apothekers verricht naar de adherentie en het imago van de apotheek en de attitude van de professie. De resultaten leidden tot verrassende conclusies. Aansluitend is een geheel nieuw beleid ontwikkeld en aan de leden in een groot aantal lokale bijeenkomsten gepresenteerd. Op dit beleid baseerde de KNMP vervolgens haar campagne “klaar om te wenden” en het rapport “Apotheek Kwaliteitszaak”.
Daarna bleef Thijssen Consulting Team nog intensief betrokken bij de organisatieontwikkeling die uit het nieuwe beleid voortvloeide.

< Terug