Particulier Onderwijsinstituut met Groothandel

Doel:
Formaliseren en professionaliseren van de succesvolle en door grote drive snel gegroeide organisatie. Dit met name vanwege een mogelijke overname en continu´teit na wisseling van management.

Opdrachtomschrijving en resultaat:
De onderneming was in twintig jaar uitgegroeid tot de grootste in haar segment van het particulier beroepsonderwijs. Door de opkomst van de ROC’s die vrijwel allen ook belangstelling hadden om naast gesubsidieerd ook particulier onderwijs aan te beiden, moest de strategie worden aangepast, temeer omdat er meerdere verzoeken uit de ROC’s waren gekomen om tot samenwerking, fusie of overname te komen. Thijssen Consulting Team inventariseerde het succes van de onderneming en ontwikkelde een plan voor de toekomst voor de onderwijsinstituten en voor de bijbehorende groothandel. Daarna heeft Thijssen Consulting Team een belangrijke rol gespeeld bij de besprekingen met verschillende overname en fusiekandidaten. Het zojuist ontwikkelde bedrijfsplan speelde een belangrijke rol in de onderhandelingen die uiteindelijk hebben geleid tot een succesvolle overname van het bedrijf.

< Terug