Medische Staf Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen

Doel:
CreŽren van een gelijkwaardig speelveld voor een constructieve relatie tussen medische staf en directie m.b.t. managementzaken in het ziekenhuis.

Opdrachtomschrijving en resultaat:
De medische staf kreeg in het ziekenhuis te maken met een ambitieuze nieuwe directie en wil een level playing field creëren ten behoeve van het overleg met de directie. Thijssen Consulting Team heeft individueel met de stafleden de problematiek in kaart gebracht en vervolgens middels een brainstorm en nabesprekingen de ambitie en het beleid van de staf vastgesteld. Daarbij is veel aandacht gegeven aan omgevingsanalyse en omgevingssensitiviteit. Hierbij zijn ook de adherentie van het ziekenhuis en het ziekenhuisimago uitgebreid aan bod gekomen. De stafleden hebben dit plan vervolgens individueel met al hun collega’s doorgeëxerceerd. Uiteindelijk is het plan in de algehele stafvergadering goedgekeurd en daarna gebruikt als basis van overleg en samenwerking tussen medische staf en directie.

< Terug